kursorium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) która, acc. -ę 140 który 58, któryś, którymeś 117 ktoś 119 kukać 269 kulturalizm 167, 168 i kułakować 267 kupcować 181 kupcy 131 kupczycha 181 kupiec 181, kupce 131 kupować 265 kurnosy 33 kursa 126 kursoria 80, 83 kurzawa w oczy 55 kwasoród 53 kwiat, -a 124 kwestia, acc. -ę, -ą 136 kwintesencjonować się 268, 269...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1949. Język Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego). Studium z dziejów języka polskiego XIX wieku, Warszawa : TNW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.