kwadrywium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Człowiek renesansu i idea liberalnej edukacji Arystotelesowska idea osoby wykształconej, „krytycznej” we wszystkich lub niemal wszystkich dziedzinach wiedzy, przetrwała stulecia jako cel liberalnej edukaqi. Początkowo student mógł być nauczony siedmiu sztuk lub umiejętności tworzących trywium (gramatyka, retoryka i logika) i kwadrywium (arytmetyka, geometria, astronomia i muzyka). Nazwy są antyczne, choć siedem „przedmiotów” odpowiada współczesnemu liberalnemu zestawowi - języki, filozofia, matematyka, historia i nauki przyrodnicze. Sztuki lub umiejętności uwalniały ich posiadacza od niewiedzy, która wiązała ludzi niewykształconych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Van Doren, Charles 1996. Historia wiedzy od zarania dziejów do dziś, przeł. B. Stokłosa, R. Gołędowski, Warszawa : al fine
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.