kwantytatywno-kwalitatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czynności, takimi jak: słowotwórcze (przyrostki) i oboczności głoskowe. Wspólną cechą zachodniosłowiańskąjest opatrywanie czasowników jednokrotnych przyrostkiem -va- z wariantami ilościowymi w językach czeskim i słowackim; zmiany ilościowe towarzyszą również tematom czasowników czeskich i słowackich. Język polski częściej niż pozostałe języki trójkąta wykorzystuje w grupie verba movendi altemacje kwantytatywno-kwalitatywne typu chodzić - chadzać...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Blicharski, Michał, Fontański, Henryk (red.) 1999. Słowotwórstwo, semantyka i składnia języków słowiańskich. T. 1, Katowice : UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.