kwartecik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w Filadelfii na dzieło kameralne 1 — później w jesieni list (prywatny) od komitetu, tej treści mniej więcej, że konkurs ma na celu nie jedynie popieranie młodych, a przysporzenie wartościowych dzieł muzyce kameralnej, wskutek czego byłoby im miło, bym i ja coś nadesłał (zapewne i inni wybitniejsi kompozyt. tego rodzaju listy otrzymali). To mi dało impuls i ostatecznie napisałem ten kwartecik, który wraz z listem tym do Was wysyłam (ostateczny termin jest 31 grudnia tr.). Was zaś proszę, byście, otrzymawszy rękopis, wysłali go do Filadelfii do jury. Wybrałem tę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chylińska, Teresa (oprac.) 1971. Dzieje przyjaźni. Korespondencja Karola Szymanowskiego z Pawłem i Zofią Kochańskimi, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.