kwerenda

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kogo raz opanuje miłość kollcktorstwa, towarzyszy mu wszędzie, gdziekolwiek się obróci. Podobne usposobienie mając Koźmian, gdziekolwiek się znalazł, mianowicie w miejscach słynnych ze starych klasztorów, lub będących siedliskiem dawnych zamożnych domów', nie omieszkał, prowadzony zmysłem antykwTarskim, robić swoich kwerend, które nieraz do bardzo szczęśliwych prowadziły nabytków' 1 odkryć, a czasem pomagały wryszukać zapomnianą niedo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.