kwiteczek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1 z śmiertelnej żółtaczki wypatrzył4. Z worów, z ćwierci, z płacht runęła srebrna i miedziana moneta. Nie donosiło to do iścizny; obok jeszcze wysypał Liczygrosz z kart, skryptów, kwitów, kwitków, kwiteczków łysą górę, ofiarując cesją, na kogo by należała. Dobrogost sądził, że nie na kogo, tylko na Anielkę; ponieważ według księgi jej to własność miała się wetować. Dogodziło się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ossoliński, Józef Maksymilian 1970. Wieczory badeńskie czyli Powieści o strachach i upiorach [...], Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.