kwitownik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przezroczystego, za którą u- ś mieszczona jest lampka sy- / * — gnalizacyjna (ustawienie pn--rffłt i przeczki wzdłuż linii schematu odpowiada położeniu zwarcia łącznika, ustawienie Kwitownik: , poprzeczka, prostopadłe — położeniu 2 szybka, 3 obudowa rozwarcia); świecenie lampki (przy danym ustawieniu poprzeczki) oznacza położenie kontrolowanego łącznika, niezgodne ze wskazywanym przez poprzeczkę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.