kwoka-wodzicielka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) WYCHÓW, zabiegi mające na celu utrzymanie przy życiu oraz prawidłowy rozwój młodego potomstwa zwierząt przez racjonalne żywienie i pielęgnowanie; rozróżnia się w. .naturalny, np. pisklęta ogrzewane i strzeżone przez kwokę-wodzicielkę, oraz ■ w. sztuczny bez matki, np. za pomocą aparatu, tzw. „sztucznej kwoki“, który ogrzewa pisklęta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.