kwotować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 91 Przyznaje to nawet wydawnictwo Departamentu Handlu USA w lnvestmenl in India: Basic Information for United States Businessmen powołując się na informacje o ... znacznie wyższych cenach niektórych dóbr inwestycyjnych, kwotowanych przez dostawców amerykańskich...” (cyt. za „Far Eastern Economic Review”, 11. VII. 1963, s.119)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Paszyński, Marian 1967. Pomoc zagraniczna a rozwój gospodarczy (przykład Indii), Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.