labializacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na ogół labializacja o- i u- jest na Mazowszu nieznaczna. Typowe są np. wymówienia yo£o, «u/o, rzadszy typ, ale również licznie występujący i alternujący z poprzednim, to czysty nagłos: oko, u/o. Labializacja silniejsza, dochodząca niekiedy do w, cechuje raczej obszary zachodnie i południowo-zachodnie. Wymowę wokno, wouuwek notowałem pospolicie we wsi Zimne/p. Turek, ale także wok^o, wokna w Grodzisku (7 km od Warszawy), «oparło w Dębowej Górze/Skierniewice, wuzdeclźi uzdecka w Sierakowie/Warsz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SPTNW - Sprawozdania z Posiedzeń Ko­misji Językowej Towarzystwa Na­u­ko­we­go War­szaw­­skiego. Wydział I Językoznaw­stw­a i Hi­storii Literatury (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.