labializować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 75—82, 117—121, 507. 2., 229 etc.). Palatalne k, g, jako mające w sobie wiele charakteru średniojęzykowego, związały się oczywiście mocno z przedniojęzykową pozycyą głoski: y {= ii), zaś następujące r, jako labializowane, utworzyło grupę wyobrażeniową zaokrąglenia warg razem właśnie z tym samym elementem głoski: y...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rudnicki, Mikołaj 1912. Studya psychofonetyczne. I. Assymilacya, Kraków : Nakł. AU
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.