labialność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nastąpić polaryzacja labialności, podobnie jak wskutek zmiany artykulacji przedniej na tylnią w dyftongu eu zaszła polaryzacja palatalności (eu ^ ’ou^ó), co znalazło swój wyraz w palatalizacji poprzedzającej spółgłoski. Ponieważ w systemie 7- elementowym różnica barwy między o i u nie mogła być duża, podstawową dystynkcją fonologiczną stała się tu labialność. Wskutek tego dawne U uległo spłaszczeniu i zajęło w systemie pozycję środkową ($). Wówczas możliwe było dalsze zwężenie Q^u i przeszeregowanie w systemie:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFRiS - Studia z Filologii Rosyjskiej i Sło­wiań­skiej (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.