labiowelarny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ny moment artykulacji języka. Jest to bezpośrednio zaświadczone na terenie ruskim: X“'u/£a chojak—Wajków/Konstantynów Pódl., nay^ustnyk—Silno/Łuck, Iraywa ryfa u koła — Pinkowicze/Pińsk. Zresztą spółgłoski labiowelarne występowały i występują w językach indoeuropejskich w ogóle; por...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SPTNW - Sprawozdania z Posiedzeń Ko­misji Językowej Towarzystwa Na­u­ko­we­go War­szaw­­skiego. Wydział I Językoznaw­stw­a i Hi­storii Literatury (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.