labiryntyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) choć na tych, którzy im wierzą. Powtarzam jednakże, że jest to tylko mój domysł i dodaję, że za prawdziwość tego domysłu nie ręczę, chociaż z drugiej strony wiele jest danych za nim przemawiających. A najprzód to, iż nieprawdą jest ów labiryntyzm Wystawy. Po wtóre: pobudka, która prawdopodobnie znagliła zainteresowanych nieprawdę w świat puścić. Tą pobudką, jest rozpowszechniona i głęboko w serca Paryżanów wkorzeniona nadzieja ogromnych zysków...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gawerski, Andrzej (wyb.) 1981. Francja w pamiętnikach Polaków. Antologia, Warszawa : Interpress
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.