laborancki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Również położenie od początku nauki nacisku na chemię na kierunku chemiczno-technicznym umożliwiło przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w zakresie takich działów programowych, jak analiza chemiczna i technologia chemiczna, co z kolei miało ważne znaczenie dla opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności niezbędnych przy laboranckiej praktyce w chemicznych zakładach przemysłowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.