laboratorer

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dokładniej przeze mnie zbadana struktura wyższej uczelni rolniczej w Ultunie może dobrze ilustrować omawiane stosunki. Znajdujemy tam w roku akademickim 1947/48: 14 katedr, 11 docentów, 5 kierowników laboratoriów (laboratorer), 15 wykładowców niektórych działów specjalnych, 8 kierowników terenowych zakładów doświadczalnych, 18 asystentów Starszych i 50 młodszych — razem 121 osób personelu naukowego na niecałe 200 studentów. Do tego ogromne środki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻNauk - Życie Nauki (Kraków / Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.