laboratoryjno-analityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Charakterystyczną cechą załogi Mennicy jest udział kobiet, które stanowią połowę załogi. Kobiety opanowały całkowicie czynności emalierskie, proces laboratoryjno-analityczny, tkanie siatek, proces rafinacji. Są to zawody o małej uciążliwości fizycznej, lecz dużej psychicznej. Równocześnie zawody te stwarzają specyficzne wymagania psychofizyczne: dokładności, cierpliwości, zrównoważenia emocjonalnego, potrzebę koncentracji. Badania psychologiczne prowadzone w Mennicy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kazimierski, Józef et al. (red.) 1978. Wielkie zakłady przemysłowe Warszawy, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.