laboratoryjno-gabinetowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ficzny system organizacyjno-dydaktyczny: pierwszej — klasowo-lekcyjny, drugiej — laboratoryjno-gabinetowy, trzeciej — brygadowo-produkcyjny. Otóż korelacja ma zachodzić między tymi trzema grupami przedmiotów i tymi trzema systemami organizacyjno-dydaktycznymi. Wszystko to razem ma stanowić jeden układ „trynitarny”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.