labrador-anortyt

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gabro — plutoniczne skały magmowe, zawierające jako minerały główne plagioklazy z szeregu labrador-anortyt i pirokseny, jako poboczne i akcesoryczne oliwin, amfibol, magnetyt, tytanomagnetyt, ilmenit, apatyt. Przeciętnie zawierają 48,62% SiO,, 0,97% Ti02, 17,88% A1,03, 3,16% Fe.,03, 5,95% FeO, 0,13% MnO, 7,51%...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.