laicko-konstruktywistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dach - ale tożsamą w celach - odnogą. Bolszcwiztn - pisał Marian Zdziechowski - jest doprowadzoną do absurdu ideą demokratyczną. Totalitaryzm stalinowski i zachodni demoliberalizm to bliźniacze, laicko-konstruktywistyczne utopie, dwie drogi ku jednej przepaści - dodaje Igor Szafarewicz. Dlatego likwidacja „socjalizmu realnego” była tylko przycięciem przez oświeconego, demokratycznego ogrodnika niesfornej i nazbyt kłopotliwej odrośli, a nie zmianą paradygmatu cywilizacyjnego. Ów pa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kresy - Kresy (Lublin)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo