laikat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Filozofia i teologia nie odcinają się bynajmniej od perspektyw, jakie otwiera przed nimi humanizm — zarówno lteracki, jak i naukowy: wręcz przeciwnie, dokonały znamiennego wysiłku, by przyswoić gruntowniej pewne wartości, jak historia, pojęcie postępu ilp. Wreszcie w dziedzinie właściwego apostolstwa wielkim krokiem naprzód jest powołanie laikatu. Zapewne, wciąż jeszcze pokutują różne dawne rutyny i przesądy staroświeckie. Ale jednocześnie zaznacza się coraz wyraźniej bujny ruch zmierzający do odrodzenia wszystkich instytucji katolickich i w pierwszym rzędzie struktur parafialnych. Swiadczv on wyraźnie, że pewne rutyny zazdrośnie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.