laktam

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) LAKTAMY [łac.-gr.], amidy otrzymywane gł. przez odwodnienie -*• aminokwasów, których grupa aminowa -NH. jest oddalona od węgla grupy karboksylowej o więcej niż dwa atomy wę ;la (y-, 8-, e-aminokwasy): formą tautomeryczną (—► ti utomeria) I. są laktimy znaczenie praktyczne ma laktam kwasu e-aminokapronowego (—> kaprolaktam)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.