lamarckowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) DARWIN: 1) Erazm (1731—1802), ang. lekarz i przyrodnik, dziadek Karola D.; w jednym z dzieł podaje teorię ewolucji w niektórych punktach zbliżoną do lamarckowskiej; 2) Karol (1809—82), biolog ang.; w dziele O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego (1859) przedstawił teorię mechanizmu zmienności gatunków (ewolucji), wskazując, iż walka o byt eliminuje osobniki gorzej przystosowane, wskutek czego do rozrodu dobierają się tylko pary o cechach w danych svarunkach najbardziej pożądanych (-»doboru teoria), cechy te potęgują się jeszcze w po- I. Daszyński...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.