laodycejski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1536. Po utworzeniu kolegiaty akademickiego kościoła św. Anny w Krakowie dokonał w r. 1535 uroczystego wprowadzenia prepozyta oraz kanoników na ich nowe godności. W r. 1544 został wybrany przez kapitułę krakowską na bpa sufragana i otrzymał prekonizację papieską jako bp laodycejski 14 XI 1544. W tymże roku w październiku brał udział w synodzie prowincjonalnym piotrkowskim. Zmarł 6 X11 1546 i został pochowany pod kościołem mogilskim...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.