laurkowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wie omawianej pracy habilitować (obacz: „Od autorki”). Wiele fragmentów książki świadczy, że na te fajerwerki zmarnowano sporo autentycznej erudycji, inteligencji i samodzielnego spojrzenia autorki. Np. w szkicu „Norwid a wiek XX” Lisiecka zatrzymuje się nad skazami twórczości poety. Wobec powszechnej obecnie maniery pisania o Norwidzie laurkowo i mętnie taki punkt wyjścia zaciekawia i mógłby doprowadzić do czegoś istotnie nowego. Niestety, wszystko kończy się i tu na „zasygnalizowaniu problemu” i ogólnikach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.