lechicko-niemiecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dwa języki o różnym statusie socjalnym nie istnieją na ogół obok siebie w nieskończoność. Jeden z nich, przedstawiający społecznie mniejszą wartość, ograniczony do funkcji mniej eksponowanych, po pewnym czasie zanika. Lingwistyka historyczna dostarcza wiele materiału na ten temat. Weźmy np. pod uwagę pogranicze lechicko-niemieckie. Okres dyglosji połabsko-niemieckiej zakończył się w XVIII wieku, polsko-niemieckiej w zachodniej części Dolnego Śląska - w XIX wieku, do naszych czasów, tj. do połowy XX wieku, przetrwała dyglosja słowińsko-niemiecka. Ewenementem na tym tle jest równoczesne występowanie języka polskie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Banyś, Wiesław, Bednarczuk, Leszek, Karolak, Stanisław (red.) 1999. Studia lingwistyczne ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin, Katowice : UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.