legionowo-sanacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ten epizod również powrócił po kilku latach, kiedy druga wojna światowa poczęła zmierzać do swego zakończenia, a fronty do przemazanych w 1939 roku granic Polski międzywojennej. Także w tym znaczeniu był to epizod szekspirowski. Rola społeczeństwa polskiego do tego się bowiem sprowadzała, że ono zasadniczo podyktowało decyzje obozu legionowo-sanacyjnego, przymuszając do walki zbrojnej z hitleryzmem, że ono, z bronią, pod bombami, w okrutnej wędrówce spłoszonych milionów, rozegrało wrzesień, że ono w zasadniczej masie swojej pozostało w kraju, ale —. Jakie ale?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rydz-Śmigły, Edward et al. 1989. Wrzesień 1939 w relacjach i wspomnieniach, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.