leksykalno-komunikatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 13.9.5. W końcowym wniosku okazuje się ograniczona przydatność prozodycznego wskaźnika zespolenia w formalnej analizie i diagnozie syntaktycznej. Wielka jest jego usłużność w funkcji rozgraniczenia jednostek wypowiedzeniowych. Mniejsza w funkcji wyznaczania logiczno-sensowego stosunku treściowego: obok niewątpliwych wypadków współrzędności są rzadsze takie, kiedy dopiero wzgląd na stronę leksykalno-komunikatywną pozwala na poprawną interpretację wieloznacznej funkcji wskaźnika prozodycznego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1982. Składnia, stylistyka, pedagogika językowa, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.