leksyko-gramatyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) a leksykologia z faktami szczegółowymi“ 6. Jest to sformułowanie intuicji, na której podstawie od najdawniejszych czasów powstawały niezależnie od siebie gramatyki i słowniki poszczególnych języków. Oczywiście do „leksyko-gramatyki“ postulowanej przez de Saussure’a wchodzi w całości słowotwórstwo. Natomiast oddzielenie leksykologii od gramatyki stwarza już problem miejsca słowotwórstwa: czy należy traktować je jako część leksykologii, czy gramatyki? Wiąże się to z ogólnikowym rozumieniem „ogólności“ faktów gramatycznych, jakim operowali językoznawcy. Do niedawna niejasne było, czy fakty słowotwórcze, układające się przecież w serie, traktować jako „ogólne“, czy też nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.