leksykografowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kauzatywne czasowniki p. czasowniki kauzatywne kiedy 118 klacz 161, 162 klasa 15 kląskać 181 klekot 182 klon 201, 202 kmiot 147 knieje 83 kobieta 146 kochać 79 kod 60, 204, 209 kojarzyć się 182, 183 konieczność 283 koniokrad 249, 250 konotacja 185, 188 kontaminacja 270 koń 158, 159, 161, 163-166, 169, 181, 188, 249-251, 255, konie 159 kot 249 królewszczyzna 265 księżyc 113, 189, 191-194 kuchenny 207 kuchnia 207 kukać 182 kureń 125 kwiaty 144, 145 las 83, 143, 249 lecący 85 leci 271 lecznik 154 lej 252 lejek 252-254 leję 253 lekarz 200, 271 leksjografia 33 leksyka 26 leksykalizacja 26, 27, 267 leksykalizować 27; — się 26, 27 leksykalnie 27 leksykalny 25, 27, 29, 238 leksykograf 25, 28, 30, 32 leksykografia 14, 15, 23-25, 28, 29, 31, 33, 34, 37 leksykograficznie 28 leksykograficzny 25, 28, 29 leksykografowanie 25 leksykolog 25, 28 leksykologia 24,25,28,29,31, 34,37,102 leksykologiczny 28 leksykon 25, 28 leksykonowo 28 lesisty 278 lęku 162 liść 13-15, 141, 199 lot 85, 271 lotny 85 Lubelszczyzna 265 łagodność 263 łakoć 264 łakomstwo 264 łaskawość 263 łza 249 310...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1970. Elementy leksykologii i semiotyki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.