leninizm-stalinizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wobec odejścia Stalina i wobec tego, że okres postalinowski wytworzył większe zróżnicowanie, trzeba było stalinowską metodę nieformalnych powiązań politycznych wzmocnić formalizacją. Choć w swych pojęciach o źródłach wspólnoty między państwami socjalistycznymi był Chruszczów czymś w rodzaju „wulgarnego marksisty”, miał on dostateczną znajomość leninizmu-stalinizmu, by rozumieć wagę więzów politycznych. Tę świadomość wzmacniały niewątpliwie pewne czynniki międzynarodowe (jak na przykład włączenie Niemiec Zachodnich do NATO), które wymagały bardziej formalnego traktowania. Za życia Stalina formy niezależności państwowej rządzonych przez komunistów narodów * Cyfry te adoptowano z Taborskiego, jak odnośnik 25...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzeziński, Zbigniew 1964. Jedność czy konflikty, London : Odnova
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.