letyjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) SanycTerae, OKpysa»!ijee Hac, HeoimcyeMO, pa3BaraHaM h MonwaM HeT KOHiia h cneTa: hto ocTarocB hsm, Kpow.e ”JieTH#CKHx TeHeił" H TOtt "HecpOHHOił BeCHH", K KOTOpOft TSK "yóefflłTeJIBHO" HFMSHBam OHH Hac?" . /V, 128-129, Podkr. - Iw. B./ Na semantykę "cieni letyjskich", semantykę śmierci, nakłada się - podkreślona przez samego Bunina - semantyka "wiecznej wiosny", ożywienia przez pamięć. Motyw ten stanowi ostatni, finalny akord...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Majmieskułow, Anna 1982. Chronotop drogi w prozie Iwana Bunina, Bydgoszcz : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.