lewicowo-oportunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ki oraz warunki odniesienia zwycięstwa. Aby z powodzeniem walczyć z imperializmem i zapewnić zwycięstwo swej sprawy, będą oni propagować w ruchu robotniczym, wśród najszerszych mas ludowych, w tym również wśród młodzieży, idee naukowego socjalizmu, konsekwentnie bronić swych zasad, walczyć o zwycięstwo marksizmu-leninizmu, w zależności od konkretnej sytuacji walczyć przeciwko prawicowo- i lewicowo-oportunistycznym wypaczeniom teorii i polityki, przeciwko rewizjonizmowi, dogmatyzmowi i lewacko-sekciarskiemu awanturnictwu. Odchylenia te z reguły nie doceniają znaczenia realnych sił, które można i trzeba wciągnąć do walki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Banaszkiewicz, Jakub et al. 1978. Filozofia marksistowska. Podręcznik akademicki [...], wyd. piąte, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.