liberalno-agnostyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przez „Oświecenie" rozumiemy tutaj poglądy i postawy wspólne takim światopoglądom, jak liberalno-agnostyczny i marksistowsko-leninowski, mające swoje źródło w „filozofii" XVIII wieku. Ta sytuacja wywiera dziś decydujący wpływ na większość inteligentów w naszym kręgu kulturowym. Tak więc, istotę współczesnego kryzysu stanowi zerwanie z wizją podstawową Oświecenia i, w mniejszym stopniu, z wizją średniowieczną, które ciągle jeszcze wywierają wpływ na masy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bocheński, Józef Maria 1993. Sens życia i inne eseje, Kraków : Philed
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.