liberalnoorganicznikowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) po ucieczce Dembowskiego w Poznańskie (1843) „P.N.” przez pewien czas zachował swój radykalny charakter, opierając się na współpracy z —► „entuzjastkami” i „entuzjastami”, z czasem jednak ewoluował w kierunku ideologii liberalnoorganicznikowskiej; pismo zamieszczało rozprawy nauk. z filozofii, historii i ekonomii, prowadziło dział twórczości i krytyki lit.; do współpracowników „P.N.” należeli m.in.: H. Kamieński, J. Majorkiewicz, W. Wolski, K.W. Wójcicki, R. Zmorski, N. 	Żmichowska...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.