likwidacyjno-demontażowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nicy rur części otworu wiertniczego, wkopu, rowu, szybiku itp.) wraz z pobraniem prób, dokonaniem badań i pomiarów wykonywanych w trakcie głębienia wyrobiska oraz sporządzeniem karty otworu wiertniczego bądź przekroju (profilu); 3) zbadanie pobranych prób; 4) wykonanie i opracowanie badań geofizycznych wraz z wykonaniem wyrobisk niezbędnych do przeprowadzenia tych badań; 5) wykonanie robót likwidacyjno-demontażowych i uporządkowanie miejsca robót; 6) sporządzenie dokumentacji geologicznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Płodowski, Tadeusz 1967. Prawo górnicze. Suplement do II wydania, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.