linearno-akustyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ryzowana w zależności od zmiennych uwarunkowań kontekstowych. Bates i MacWhinney (1982) formułują szereg ograniczeń funkcjonowania języka. Podkreślają oni na przykład ograniczenia, jakie wynikają z możliwości kanału: język dysponuje zaledwie czterema typami sygnałów dla odwzorowania znaczeń w zapisie linearno-akustycznym (jednostki leksykalne, szyk wyrazów, wskaźniki morfologiczne oraz kontury intonacyjne)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Duszak, Anna 1998. Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.