lingwistyczno-akustyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Automatyczne przetwarzanie cech suprasegmentalnych mowy jest zagadnieniem nowym, szczególnie dla języka polskiego. Rozdział 12 poświęcono omówieniu założeń do automatycznej analizy akcentu według ustalonego wcześniej, na podstawie przesłanek lingwistyczno-akustycznych, modelu frazy intonacyjnej. Opracowano i zweryfikowano eksperymentalnie strukturalną parametryzację zmian wysokości tonu. Schemat klasyfikacji akcentów rdzennych i pobocznych ustalono z wykorzystaniem klasycznej sieci neuronowej typu MLP (Multilayer Perceptron)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Demenko, Grażyna 1999. Analiza cech supra­segmen­tal­nych języka polskiego na potrzeby techno­logii mowy, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.