lingwodydaktyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Po drugie — tendencja ta przejawia się dość często — spotykamy próby przedstawienia w podręcznikach wyłącznie zbieżnych elementów w kulturze dwóch narodów7 i krajów i oparcia ich na tematyce ogólnoludzkiej, a co za tym idzie — dość abstrakcyjnej. W ten sposób został zbudowany podręcznik P. Normana6. Strukturalizm w językoznawstwie odbił się na treściowej stronie lingwodydaktyki w sposób ujemny: udany pod względem gramatycznym podręcznik H. Lunta7 cechuje odrzucenie kulturowych składników języka, a nawet jego funkcji komunikatywnej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siatkowski, Stanisław (red.) 1977. Elementy realioznawcze i literackie nauczania języka ro­syjskiego, Warszawa : WSiP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.