liniowo-sztabowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 0’Donnell C. 188 Opinie o ludziach 177—182, 189—207 — przyczyny błędów 100—106, 177, 179—182, 190—192 — znaczenie wychowawcze 181— 182, 207 Opór wobec innowacji 49, 50—51, 57 Organizacja: — w znaczeniu czynnościowym 63—64 — w znaczeniu instytucjonalnym 63—64 — w znaczeniu strukturalnym 63—64 — autokratyczna 70, 71—72 — czynności organizacyjne 68—69 — demokratyczna 70—71 — formalna 125—126 — liniowa 72—73 — liniowo-sztabowa 73—75 — nieformalna 126—127, 129—132, 133—134 — usprawnianie 85—93, 230—234 — zasady podziału zadań, uprawnień i odpowiedzialności 75—77 Organizacji ekspert jako doradca kierownika 92—93 Organizacyjne umiejętności i zdolności 62—63, 115—116, 189—206 Organizowanie 12, 64 — doraźne 85—88 — działań indywidualnych 64—67 — działań zbiorowych 64 , 67—69 — podstawowe 87 — pracy własnej kierownika 64, 227—234 „Orientacja” humanistyczna kierownika 181 „Orientacja” przedmiotowa kierownika 181 Osborn A. 169...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pietrasiński, Zbigniew 1962. Sprawne kierownictwo, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.