literacko-obywatelski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zywając Snarskiego plagiatorem. Chociaż zarówno „gończak” Śliziei, jak Michał Snarski byli popularni, Dworzaczek zaś niepopularny, zarzut plagiatu był zbyt poważny aby go lekce sobie ważyć. Matadorzy wzburzonej opinii mińskiej zaproponowali Snarskiemu, aby się oczyścił z zarzutów aa forum sądu literacko-obywatelskiego. Zamiast odpowiedzi wyjechał do Petersburga. Odtąd wpadał do Mińska tylko dla zobaczenia się z matką, nie biorąc żadnego udziału w mińskim życiu społecznym lub towarzyskim. (Michał Snarski...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pawlikowski, Michał K. 1959. Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego. Powieść, Londyn : B. Świderski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.