litewsko-mongolski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nast^pnego dnia po przybyciu do Kowna o godzinie 10 rano ponownie udalem sie do wojskowej komendy autobusem. W biurze spotkalem wczoraj poznanych interesantöw, a ponadto bylo okolo 15 nowych osöb. Czekalismy niedlugo. Do pokoju wszedl cywii-1, zdradza/j^cy zachowaniem, ze jest oficecerem. Byl niewysokiego wzrostu, o bystrych, czamych oczkach o typowo litewsko-mongolskiej twarzy. Wszedl w asy$c:e dwöch cywilöw i podoficera...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Godlewski, Józef 1990. Na przełomie epok, Warszawa : Gryf
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.