lizuska

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) -och: śpioch, lud. drżoch, -ocha: śpiocha, gziocha, stp. rzędziocha 'gospodyni’, -uch: leczuch 'nieumiejętny lekarz’, pleciuch, -ucha: śmierdziucha 'wódka licha’, lizucha 'lizuska’. W ostatnim przykładzie -cha nadaje formacji odcień zgrubiały, por. wymianę -ch-: -sknawet w czasowniku taskać — tachać, -sz: przybysz, -isz: krzepisz 'ziele lecznicze’, -osz: siekosz 'krab’, wyjątkowe (por. wyżej -os)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1962. Studia i szkice językoznawcze, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.