logiczno-pozytywistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) twórczość Lenina jako odmienną od marksizmu. Chętniej sięgając do humanizmu i antropologii Marksa (jak gdyby w tym zakresie Lenin nie był kontynuatorem Marksowskiego humanizmu), względnie z pozycji scjentystycznych i logiczno-pozytywistycznych „weryfikowało” dorobek leninowski, widząc w nim co najwyżej metafory i intuicje jego twórcy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo