logiczno-sensowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W analizie formalnej nie zajmujemy się tymi szczegółowymi odmiankami znaczeniowymi, które w składni opisowej prowadzą do wyodrębnienia różnych rodzajów zdania przydawkowego, okolicznikowego, dopełnieniowego. Trzeba w analizie formalnej UW wyzyskać jako elementy układu odniesienia znane gramatyce tradycyjnej, a zastosowane także w analizie wypowiedzenia pojedynczego, pojęcia i kategorie: części zdania, części mowy, stosunku logiczno-sensowej zależności (zgody, rządu, przynależności)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1982. Składnia, stylistyka, pedagogika językowa, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.