logiczno-uniwersalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wszystkim językom relacji pojęciowo-logicznych (np. stosunków „proces-substancja”, „substanc ja-cecha”), inni widzą w zależnościach walencyjnych odzwierciedlenie struktury semantycznej konkretnego języka, właściwych mu kategorii i grup znaczeniowych. Argumentem przeciwko tezie o logiczno-uniwersalnej naturze Walencji jest — ich zdaniem — to, że te same relacje pojęciowe znajdują odmienne wykładniki w różnych językach, a nawet na gruncie tego samego języka (np. pomiatać kim, ale lekceważyć kogo, ulżyć komu w pracy — odciążyć kogo od pracy, niem. jemandem helfen, ale jemanden unterstützen itp.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Buttler, Danuta 1976. Innowacje składniowe współczesnej polszczyzny (Walencja wyrazów), Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.