logiczno-werbalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (przybierające formę głównie m. konkretnego, obrazowo-ruchowego) i m. teoretyczne (przybierające formę głównie m. abstrakcyjnego), zależnie od stopnia sprecyzowania logiczno-werbalnego materiału— m. intuicyjne (—► intuicja) i racjonalne (—> dyskursywne myślenie), zależnie od stopnia przystosowania m. i jego zewn. wyrazu — mowy — do określonego poziomu kontaktowania się z innymi ludźmi — m. egocentryczne (w pew...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.