logikalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Krótko przypomnę tezy logikalnego pozytywizmu: 1 — filozofia jest identyczna z analizą języka lub' co najwyżej z metodologią nauk („przedmiotem filozofii jest logiczne wyjaśnianie myśli" —1 Wittgenstein), 2 — analiza wyrażeń jakiegoś języka polega głównie na przekładaniu ich na odpowiadające im wyrażenia metajęzyka, jak np...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.