logiko-lingwista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jak należałoby skonstruować tak zwany składnik semantyki świata. Być może takie rozwiązanie byłoby do zaakceptowania zarówno przez lingwistów (w tradycyjnym znaczeniu tego słowa), jak i logików (logiko-lingwistów). Jasne jest, że dla lingwistów opis języków naturalnych jest rzeczą istotną, podczas gdy logicy i logiko-lingwiści mogą być zainteresowani jedynie w rozszerzeniu obszaru zastosowania dotychczasowego aparatu pojęciowego, nawet gdy takie rozszerzenie ma swoje granice. Jednakże w perspektywie wszelkie próby rozszerzenia istniejących metod mogą się przyczynić do utworzenia zespołu narzędzi badawczych potrzebnych dla naszych celów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.