logikoarytmetyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i 	Piaget formułuje to expressis verbis: „Jeżeli liczba i logika byłyby ,ylko schematyzacjami przedmiotu, nie można by pojąć, jak się to dzieje, :e schematy logikoarytmetyczne tak swobodnie poza niego wykraczają...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ładosz, Jarosław 1968. Szkice z epistemologii matematyki. Matematyka jako działalność konstruktywna, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.